AdaNET İnternet ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş.
info@ada.net.tr

AdaNET İnternet ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.


Genel Müdür: Murat ILIMAN

Ticaret Sicil No: 117963
Başkent Vergi Dairesi: 007 007 6066

Akpınar Mahallesi, Dikmen Caddesi, No: 574/B, 06460 Dikmen, Çankaya, Ankara

E-posta: info@ada.net.tr
Web: www.ada.net.tr

Telefon: +90 (312) 573 33 33 • Faks :+90 (312) 573 33 43

Taahhüt edilmiş ve ödenmiş sermaye: 1.000.000 TL

AdaNET, Telekomünikasyon Kurumu (www.tk.gov.tr) tarafından verilen "Genel İzin"(*) ve "Erişim Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"(**) çerçevesinde, telekomünikasyon, "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"(**) çerçevesinde barındırma hizmetlerini sunmak üzere yetkili kılınmıştır.

(*) Genel İzin, “bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için, Kurum tarafından işletmecileri belli genel şartlara ve Kurum nezdinde kayıt yaptırılmasına tabi olarak yetkilendiren genel düzenleyici işlem” olarak tanımlanmıştır. Genel İzin ile yetkilendirilecek telekomünikasyon hizmetleri, ilgili Kurul Kararlarına göre sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesine gerek olmayan ve 406 sayılı Kanun’un Ek 18’inci maddesinde sayılan hizmetlerin dışında kalan hizmetler olarak belirtilmektedir.

(**) 24.10.2007 tarih ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu tarafından erişim sağlayıcı ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe istinaden düzenlenen belge.