İç mekan süs bitkileri
Bahçe çiçekleri Bakım ve yerleştirme teknikleri Çiçek tasarımları

Gövde Kuralları

1 . Ağacın uzunluğu gövde çapının 6 katı olmalı.
2 . Gövde bakana doğru hafifçe eğimli olmalı.
3 . Gövde yüzeyden itibaren genişlemeli,bitkiyi taşıyabilecek kalınlıkta olmalı.
4 . Kökler gövdeden dairesel olarak ayrılmalı.
5 . Gövdeden bakana doğru çıkan kök olmamalı.
6 . Doruk bakana doğru eğimli olmalı.
7 . Gövde yüzeyde kalın, doruğa doğru incelen yapıda olmalı.
8 . 'Cascade' stili haricinde doruk yüzeyin üzerinde olmalı.
9 . Doruğun yönü gövdenin yüzeyden ayrıldığı yönle aynı olmalı.
10. Gövde üzerindeki eğriler bakana doğru olmamalı.
11. S şeklindeki eğrilerde aşırıya kaçmamalı.
12. Boy uzadıkca eğriler birbirine daha yakın ve küçük çaplı olmalı.
13. Ağaçta sadece bir tane doruk olmalı.
14. İki gövdeli ağaçlarda gövde yüzeye yakın bir yerde ayrılmalı.


Dallar
1 . Dallar birbirleriyle yada gövdeyle kesişmemeli.
2 . Gövdeden bakana doğru çıkan dal olmamalı.
3 . İlk dal yüzeyden yaklaşık olarak ağaç boyunun 1/3'ü kadar yukarıda olmalı.
4 . Sonraki dallar kalan yüksekliğin 1/3'ü kadar yukarıda olmalı.
5 . Dallar gövdedeki eğimlerin dış yüzünden ayrılmalı.
6 . Dalların çapları gövdeyle orantıtlı olmalı. Gövde çapının 1/3'ünden kalın çaplı dallar kalındır.

7 . İlk dal sağda (yada solda), ikinci dal solda (yada sağda), üçüncü dal arkada olmalı.
8 . Dallar birbirlerine paralel görünmemeli.
9 . Dalların kalınlık ve boyları gövde üzerindeki yüksekliğine göre azalmalı.
10. Dallar arasında yeterli boşluk bulunmalı.
11. Birinci ve ikinci dallar orta çizginin önüne doğru yerleştirilmeli.
12. Birinci, ikinci ve üçüncü dallar arasındaki açı yaklaşık olarak 120 derece olmalı.
13. Gövde üzerinde aynı hizada (tekerlek şeklinde yada simetrik) dal olmamalı.
14. Dallar üzerindeki dallar da aynı kurallarla yerleştirilmeli, yanlız aşağı yada yukarı giden dal olmamalı.
15. Ağaca yaşlı görüntüsü vermek için alt dallar aşağıya goğru eğimli olmalı.
16. İkiz gövdeli ağaçlarda gövdeler arasında dal bulunmamalı.
17. "Jin" görünür bir yerde olmalı.

 

Saksı
1 . Ağaç saksının orta noktasının gerisinde ve bir miktar sağda ya da solda olmalı.
2 . Renkli saksılar çiçek açan ve meyve veren ağaçlarda kullanılmalı ve renk çiçek rengiyle uyumlu olmalı.
3 . Saksı derinliği ağaç çapıyla aynı olmalı.
4 . Saksı genişliği ağaç uzunlupunun 2/3'ü kadar olmalı.
5 . Saksının şekli ağaçla uyumlu olmalı. Sağa sola fazla eğimli olmayan ağaçlar dikdörtgen saksıda, eğim hareketi fazlaysa oval yada yuvarlak saksılar seçilmeli. Büyük ağaçlarda derin ve dikdörtgen saksılar kullanılmalı.
Toprak
1 . Toprak iyi karıştırılmalı, katmanlar olmamalı.
2 . Güçlü gübre kullanılmalı.
3 . Sulama üstten yapılmalı.
4 . Ortam nemli olmalı.
5 . Toprak karışımının kalın kısmı kullanılmalı ince toprak fazla katılmamalı.
6 . Ağaç belli bir düzende değil ihtiyaç duydukça sulanmalı.
7 . Sadece tropikal ağaçlar kapalı ortamlarda yetiştirilmeli, normal ağaçlar içeride yetiştiriliyorsa belli dönemlerde soğukta bırakılmalı.

Değerli Ziyaretcilerimiz, Ada Bahçe Sayfaları internet de içerik eksikliğini gidermek amacı ile hazırlanmıştır.
Ada Şirketler Grubunun Bahçe Tarımı ve Ticareti ile ilişkisi bulunmamaktadır.

 

 

Bu sayfalarda yer alan bilgilerde unutma, hata ya da yoruma açıklık olması durumunda,
ADA-NET'in önceden haber vermeksizin bilgileri değiştirme hakkı saklıdır.
Bilgileri doğrulatmak için firmamızla irtibata geçmenizi rica ederiz.